Mājas > Jaunumi un zināšanu > Saturs

Mainīgs kopolimērs

Oct 31, 2018

Polimīda kopolimēri

Polimīda kopolimērā ir izlases kopolimēri, mainīgie kopolimēri un bloku kopolimēri. Ja polimērs tiek sintezēts ar AA un BB tipa monomēriem, kopolimīds attiecas uz diviem vai vairākiem dianhidrītiem ar vienu vai vairākiem diamīniem. Vai divu vai vairāku diamīnu ar vienu vai vairākiem polimēriem, kas iegūti dianhidrīdu polikondensācijā. Dažādu komponentu makromolekulāro ķēžu sadalījums ir izkropļots salīdzinājumā ar izlases kopolimēru. Ja dažādas sastāvdaļas tiek salīdzinātas ar stingrām un sakārtotām pārmaiņām kopolimēru makromolekulāro ķēdēs. Līdz šim paziņotie kopolimīdi lielākoties pieder pie pirmā un mazāk no pēdējā piemēra. Polimēru segmentos, kas sadalīti makromolekulā, salīdzinot ar blokkopolimēru, ir dažādas struktūras. Nejaušie kopolimēri atbilst kopolimēra vispārīgajiem raksturlielumiem sintēzē vai īpašajos.